12:00:00   08/03/2017 - 1796 views
Chức năng nhiệm vụ
 
   Với cam kết cải tiến liên tục để cung cấp sản phẩm và dịch vụ ngày một tốt hơn nhằm khẳng định uy tín của Công ty và đáp ứng sự mong đợi của khách hàng. Điều này được chứng minh bởi sự nỗ lực của tất cả các cán bộ, nhân viên, các phòng ban, đơn vị trong Công ty đã cùng nhau đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu trong mọi hoạt động. Đặc biệt tập trung khai thác vào các thế mạnh chức năng nhiệm vụ chính của VEngy trong lĩnh vực kỹ thuật năng lượng điện như:
 
1. Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện thuộc Nhà máy điện, Trạm biến áp và đường dây đến 220kV.
 - Tư vấn chuyển giao công nghệ các hệ thống phòng thí nghiệm điện.
 
2. Xây lắp các công trình điện đến cấp điện áp 110kV.

3. Cung cấp thiết bị điện cao thế, thiết bị thí nghiệm điện.
- Cung cấp các sản phẩm như máy biến áp, máy cắt, biến dòng điện đến 110kV.
- Cung cấp các thiết bị thí nghiệm điện

 
4. Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các công trình điện đến 110kV.
 Tư vấn lập dự án đầu tư, đấu thầu, thiết kế đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 110kV.


Nguồn: http://vengy.vn/
 
Lựa chọn ngôn ngữ
Năng lực công ty
Lĩnh vực hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 1
Tuần hiện tại: 1
Tổng: 1